რეკომენდაციები
რეკომენდაციები

სამუშაო შეხვედრების ანგარიში და სარეკომენდაციო სამოქმედო გეგმა გორის მუნიციპალიტეტში

შემოთავაზებული რეკომენდაციები

Skip to content