პროექტის მხარდამჭერები

პროექტის: "შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმების ხელშეწყობა და შრომის პოლიტიკის ოპტიმიზაცია საქართველოს შრომის ბაზარზე" მხარდამჭერი მუნიციპალიტეტები

Skip to content