რეკომენდაციები
რეკომენდაციები

სამუშაო შეხვედრების ანგარიში და სარეკომენდაციო სამოქმედო გეგმა ხაშურის მუნიციპალიტეტში

შემოთავაზებული რეკომენდაციები

Skip to content