2022 წლის 6 დეკემბერი | მრგვალი მაგიდა, პანელური დისკუსია არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლების შშმ პირთა დასაქმების ხელშეწყობის  და შრომის პოლიტიკის ოპტიმიზაციის საკითხებზე მსჯელობა.

შემოთავაზებული ფოტოები

Skip to content