2023 წლის 21-22 თებერვალი | კონფერენცია ქ. გორი შშმ პირთა დასაქმების ხელშეწყობისა და შრომის პოლიტიკის ოპტიმიზაციის საკითხებზე

შემოთავაზებული ფოტოები

Skip to content