2023 წლის 21-26 ოქტომბერი | ბორჯომში, „საზოგადოება ბილიკის“ მიერ ორგანიზებული ტრენინგი შშმ პირთა დასაქმების ხელშეწყობის საკითხებზე.

შემოთავაზებული ფოტოები

Skip to content