2023 წლის, 23-27 აპრილი | სასწავლო ვიზიტი სლოვაკეთში ადგილობრივი თვითმმართველობების წარმომადგენელთა მონაწილეობით

შემოთავაზებული ფოტოები

Skip to content