2023 წლის, 25 ივლისი | გორისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებთან არსებული შშმპ საკითხებზე მომუშავე საბჭოს წევრების სამუშაო შეხვედრა.

შემოთავაზებული ფოტოები

Skip to content