2023 წლის, 3 ივლისი | დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში, მარნეულის მუნიციპალიტეტთან არსებული შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს წევრების სამუშაო შეხვედრა.

შემოთავაზებული ფოტოები

Skip to content